INCUMBENT Member of Parliament

Name of Councillor

Hon. Slumber Tsogwane
Boteti West


CONSTITUENCY location

Map

CONSTITUENCY GENERAL INFO

Constituency: Boteti West
Wards: 9
Population:
Main Economic Activities:
EDUCATION
No. of Primary Schools:
No. of Secondary Schools:
HEALTHCARE SERVICES
No. of Clinics:
Referal Hospitals:
REGISTERED VOTERS
Registered Voters:

Hon.

Hon. Orapeleng Dikgang
Kedia-Mokobaxane

Name of Councillor

Hon. Thomas Kgethenyane
Khumaga-Moreomaoto

Name of Councillor

Hon. Onkhuparetse Monnaatsie
Makalamabedi-Motopi

Name of Councillor

Hon. Elijah Motsamai
Mmadikola-Xhumo

Name of Councillor

Hon. Shaka Matshwenyego
Mopipi

Name of Councillor

Hon. Koketso Seloi
Orapa

Hon.

Hon. Cornelius Solomon
Toromoja-Tsienyane East

Hon.

Hon. Batoli R Manyuni
Tsienyane West

Hon.

Hon. Aaron Engliton
Xere

Message to the voters:

A modimo a lo thuse, a lofe botlhale go ya go tlhopha ka kelelelo ka di 24/10/2014. Ka go rialo ke kopa tlhpho yame le phathi ya BDP ee itshupileng fa e tlhwaafetse go isa lefatshe ja rona pele ka go somarela kagiso, puso ee tsamaisiwang ka ditlhopho tse di gololesegileng, ebile di sena tsietso. Nna mo go le emeleng, keya go rotloetsa: temothuo e e tlhabolotsweng, go go laolwa kgotsa go fedisa kgotlhang ya diphologolo le batho (human/wildlife conflict), tshomarelo ya dilo tsa tlholego, dimela le ditshedi (biodiversity), go fetola Boteti go nna hub for diversity, lenaneo la ditlhabololo tsa dikgaolo (rural development programme), le go rotloetsa mohama wa Informal sector kgotsa b aba itshetsang ka go rekisa mo mafelong a a sa agwang. Ga mmogo le go tlhabololwa ga mananeo otlhe a phathi ya BDP ga mmogo le ditsholofetso tsa ga Tautona Rre Lt General Seretse Khama Ian Khama a tsweletseng ka go thusa Batswana botlhe: A ditlhopho di nne ka kagiso.


Tabled Issues

No records to display

Constituency Feedback

Contact FormPartners

© Anele Foundation 2015

...powered by DigitalHorn